ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ
JAK ZAPROJEKTOWAĆ ROZWÓJ

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na bezpłatną konferencję pt. „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”. Konferencja odbędzie się 9 maja 2018 r. w siedzibie SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, ul. Chodakowska 19/31 w Warszawie 

Konferencja skierowana jest do przedsiębiorstw, sfery nauki i administracji publicznej.

Celem konferencji jest podsumowanie dotychczasowych działań Samorządu Województwa Mazowieckiego wspierających rozwój innowacyjności Mazowsza w okresie 2014-2017 oraz przedstawienie prawdopodobnych trendów rozwoju innowacyjności po roku 2020 w podziale na zidentyfikowane obszary inteligentnej specjalizacji Mazowsza. Ma to pomóc aktorom regionalnego systemu innowacji na ukierunkowanie ich przyszłych działań zawodowych/biznesowych, zgodnie z trendami wynikającymi z przedstawionej sytuacji ogólnoeuropejskiej, krajowej i lokalnej.

Równolegle do sesji plenarnej i debat tematycznych zostanie przygotowane miejsce do prowadzenia spotkań networkingowych kojarzących środowiska innowacyjne.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji:

Justyna Lenarczyk-Nicolae justyna@inicado.pl, 693 744 973

Magdalena Sokalska biuro@inicado.pl, 601 261 136

WAŻNE INFORMACJE

  • PROGRAM KONFERENCJI

    Pełen program konferencji znajdziecie Państwo tutaj

  • REJESTRACJA

    Link do formularza rejestracyjnego jest tutaj.

  • UDZIAŁ

    Udział w spotkaniu jest nieodpłatny, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Prosimy zapoznać się z regulaminem.

ORGANIZATOR

PARTNER MERYTORYCZNY

PARTNERZY

ORGANIZATOR

Adam Struzik

Marszałek

Adam Struzik – urodził się 1 stycznia 1957 r. w Kutnie – lekarz, samorządowiec i społecznik, parlamentarzysta, polityk. Marszałek Senatu w latach 1993-1997, senator II, III i IV kadencji, od 2001 r. marszałek województwa mazowieckiego.

Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. Specjalista chorób wewnętrznych. Ukończył studia podyplomowe w dziedzinie organizacji i ekonomiki ochrony zdrowia oraz podyplomowe studia menedżerskie z zakresu administracji publicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

PARTNER MERYTORYCZNY

prof. dr hab. Roman Cieślak

Rektor
prof. dr hab. Roman Cieślak – rektor Uniwersytetu SWPS, profesor na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Senior Research Associate w Trauma, Health, and Hazards Center na University of Colorado w Colorado Springs, USA. Naukowo zajmuje się sposobami radzenia sobie ze stresem zawodowym, z wypaleniem zawodowym i traumatycznymi wydarzeniami oraz tworzeniem i oceną efektywności psychologicznych interwencji internetowych.
Pod kierownictwem prof. Romana Cieślaka zespół naukowców opracowuje innowacyjny system do projektowania, udostępniania i ewaluacji usług psychologicznych działających na urządzeniach mobilnych – aplikację Beviado (www.beviado.pl). System ten tworzy możliwość rozwoju usług bazujących na oddziaływaniach psychologicznych (np. usług terapeutycznych, ale też doradczych, z zakresu coachingu, edukacji, szkoleń), a terapeuci, psychologowie, trenerzy biznesowi zyskują wygodny sposób ich dostarczania użytkownikom indywidualnym (klientom lub pacjentom).

PRELEGENCI

Zuzanna Skalska

Analityczka trendów w designie

Zuzanna Skalska – analityczka trendów w designie, biznesie i innowacjach. Trendwatcherka od kilkunastu lat zajmująca się przewidywaniem trendów i zjawisk w różnych dziedzinach przemysłu. Nagrodzona licznymi prestiżowymi nagrodami w świecie designu. Współtwórczyni i międzynarodowy ambasador School of Form.

Prowadzi firmę 360Inspiration. Jej klientami są zarówno wielkie światowe korporacje, jak i średnie oraz mniejsze firmy. Wykłada na Uniwersytecie TU/e w Eindhoven na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego i na Parsons The New School for Design w Nowym Jorku. Jest autorką serii książek o trendach – „360˚Trend Reports”, nagrodzonych Red Dot Design Awards 2009. Prowadzi blog 360inspiration.nl. Jest zapraszana jako członek kapituły różnych międzynarodowych konkursów dotyczących innowacji i designu.

Pracowała m.in. w firmie Philips i w studio projektowym VanBerlo.

Renata Calak

Koordynatorka

Renata Calak  od dwudziestu lat tj. od początku swojej drogi zawodowej związana jest z administracją centralną pracując w dziale „rozwój regionalny”. W tym czasie współuczestniczyła w przygotowaniu dokumentów, tworzących podwaliny polityki strukturalnej w Polsce, takich jak: Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, Program Wsparcia 2001-2002, Kontrakty Wojewódzkie, jak również Wstępny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2003.

dr Marcin Wajda

Adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym

dr Marcin Wajda -Adiunkt w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Zainteresowania naukowe i badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania publicznych instrumentów finansowych, rozwoju regionalnego oraz polityki spójności. Wykładowca mikro i makroekonomii oraz finansów publicznych. „Exchange teacher” na Uniwersytecie w Vaduz (Liechtenstein).
Od 2007 r. pracuje w samorządzie województwa.
Aktualnie Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Odpowiada m.in. za zarządzanie i realizację Regionalnych Programów Operacyjnych oraz wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji. Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Członek zespołu redakcyjnego periodyku naukowego „Mazowsze Studia Regionalne”.

Małgorzata Szołucha

Koordynator obszaru ICT dla Programu Horyzont 2020

Małgorzata Szołucha – od 2002 r. pracuje w Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK PB UE), w zespole technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), jako ekspert ds. pozyskiwania europejskich funduszy na międzynarodowe projekty badawcze finansowane z Programów Ramowych UE (obecnie programu Horyzont2020). Jest również polskim delegatem do komitetu programowego ICT dla Programu Horyzont 2020 – reprezentuje kraj na spotkaniach komitetu programowego z Komisją Europejską wnosząc wkład w uzgadnianie zakresu i warunków programów pracy dla obszaru ICT. W codziennej pracy aktywnie wspiera polskich beneficjentów programu H2020, współpracując zarówno z przedstawicielami nauki, biznesu, administracji publicznej, jak i instytucjami mającymi wpływ na współpracę B+R+I.

Michał Przybylski

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Zarządzanie Strategiczne oraz Zarządzanie Projektami. Michał jest Starszym Konsultantem w zespole Innowacji i B+R w PwC Polska gdzie aktywnie bierze udział w projektach doradczych. Dotychczas brał udział i/lub koordynował m.in. projekty dotyczące współpracy ze startupami, opracowania strategii innowacji, strategii internacjonalizacji oraz realizacji i finansowania innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych dla klientów reprezentujących różne sektory Polskiej gospodarki.
Michał jest podwójnym stypendystom i alumnem Fundacji im. Lesława A. Pagi w ramach, której brał udział w pierwszej edycji programu Young Innovators oraz w Akademii Analiz i Mediów. Działa również aktywnie jako mentor w takich organizacjach jak m.in. E(x)plory. Od ponad 7 lat związany jest również
z międzynarodową organizacją Enactus łączącą liderów środowiska biznesowego, akademickiego oraz studenckiego

Tomasz Zegar

Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego

Tomasz Zegar – Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Był koordynatorem jednego z większych projektów badawczych o województwie mazowieckim „Trendy rozwojowe Mazowsza” realizowanym przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego. Obecnie kierownik Mazowieckiego Ośrodka Badań Regionalnych w Urzędzie Statystycznym w Warszawie. Autor i współautor publikacji o sektorze kreatywnym, rewitalizacji i rozwoju regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem roli obszarów metropolitalnych i integracji funkcjonalnej. Inicjator współpracy między instytucjami publicznymi w regionie.

Renatka Krcova

Since 2016 Renatka Krcova is the Director of the European Chemical Regions Network, acting as an intermediate communicator between the Network’s Member Regions and the European Institutions and representing the different interests of the Member States’ regional authorities in the chemical sector. She supports the fruitful exchange of knowledge between the Network’s Member Regions throughout organized workshops and conferences as well as interregional projects. Before taking over her current position, she worked for more than 10 years in the European Parliament, first as a Political advisor to later become the Head of Office of the Vice-President of the European Parliament.

Paweł Pacek

prawnik, absolwent Wydziału Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Podyplomowego Studium Handlu Zagranicznego SGH, oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat zajmował się zarządzaniem funduszami UE m.in. związanych z cyfryzacją administracji oraz budową infrastruktury Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich. Obecnie Wicedyrektor w Biurze Rozwoju i Innowacji ARP S.A. gdzie zajmuje się m.in. wsparciem rozwoju innowacyjnych branż przemysłu takich jak technologie kosmiczne oraz robotyka i automatyka przemysłowa a także wdrażaniem usług proinnowacyjnych w dużych przedsiębiorstwach. Wiceprzewodniczący Rady Fundacji Centrum Innowacji FIRE, członek TASK FORCE-PL – zespołu zadaniowego ds. wyboru projektów finansowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną przy Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

MODERATORZY

dr Maksymilian Bielecki

Psycholog, neurokognitywista

dr Maksymilian Bielecki – psycholog, neurokognitywista. Zajmuje się psychofizjologią, metodologią oraz psychometrią. Jego zainteresowania badawcze to przede wszystkich psychologia metodologii i statystyka w badaniach społecznych oraz psychologia poznawcza.

Współpracuje z wieloma instytucjami naukowymi, m.in. Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauk oraz Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania UW, Instytutem Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego oraz Centrum Nauki Kopernik. Jest jednym z założycieli Centrum Innowacji Społecznych SWPS, gdzie zajmuje się projektami pozwalających wykorzystać wiedzę psychologiczną w procesie tworzenia nowych produktów, procesów i usług. Równolegle z działalnością naukową od kilkunastu lat zajmuje się projektami dla biznesu, jako kierownik projektów badawczych a także konsultant w zakresie metodologii, statystyki oraz ekonomii behawioralnej.

Na Uniwersytetcie SWPS prowadzi zajęcia m.in. z zastosowania metod analitycznych w nauce i biznesie, wizualizacji danych, metod badawczych wykorzystywanych w badaniach user experience, zaawansowanych metod analizy danych, konstrukcji narzędzi pomiarowych w psychologii, psychologii zachowań konsumenckich.

Grzegorz Rzeźnik

Analityk biznesowy i menedżer projektów innowacyjnych

Grzegorz Rzeźnik – Analityk biznesowy i menedżer projektów innowacyjnych w przedsiębiorstwach, instytucjach publicznych, organizacjach pozarządowych oraz jednostkach naukowych. Uczestniczył w pracach nad rządową strategią Krajowa Inteligentna Specjalizacja oraz programami operacyjnymi polityki spójności UE w Polsce, jako ekspert PARP ewoluował programy publiczne adresowane dla przedsiębiorców, ocenia projekty badawczo-rozwojowe. Naukowo zajmuje się analizą i badaniem polityk publicznych w Polsce i UE, szczególnie w obszarze innowacyjności i polityki regionalnej oraz mechanizmów funkcjonowania polityki rozwoju kraju.

Katarzyna Kowalska

Katarzyna Kowalska – prezes i współzałożycielka UNIMOS, od ponad 14 lat wspiera firmy, uczelnie, klastry i regiony w internacjonalizacji, rozwoju innowacji oraz realizacji sieciowych projektów finansowanych z UE. Specjalizuje się w zarządzaniu współpracą międzynarodową i budowaniem konsorcjów międzybranżowych z partnerami z Europy i Ameryki Południowej. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Universidad de la Republica (Montevideo), obecnie doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej. Biegle włada j. hiszpańskim, angielskim i portugalskim.

Kinga Gruszecka

Kinga Gruszecka – wspiera podmioty zrzeszone w Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego oraz administracje publiczną, z którą wcześniej była związana pracując w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Członek Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego.

Zbigniew Bednarski

Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A., Mazowiecki Klaster Chemiczny

Prezes Płockiego Parku Przemysłowo-Technologicznego S.A. (Grupa Orlen). Od 2015 r Prezes Mazowieckiego Klastra Chemicznego skupiającego ponad 126 podmiotów sektora chemicznego. Poprzednio zajmował kierownicze stanowiska w spółkach Operator Logistyczny Paliw Płynnych Sp. z o.o. (Grupa PERN) oraz PGE Energia Odnawialna. Absolwent Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej oraz Zarządzania Finansami na Akademii Leona Koźmińskiego. Uczestnik stypendium w University College Galway oraz ENSAM w Bordeaux. Posiada szerokie doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami inwestycyjnymi w branży paliwowo-energetycznej.

NIE CZEKAJ ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ NA BEZPŁATNĄ KONFERENCJĘ „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

ZAPISZ SIĘ

Rejestracja została zakończona. Dziękujemy za zainteresowanie konferencją

MAPA