Konferencja „Jak zaprojektować rozwój – nowe wyzwania dla inteligentnej specjalizacji Mazowsza”

09 maja 2018 r., SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, ul. Chodakowska 19/31,
03-815 Warszawa, (sala S306, III piętro)

AGENDA

if_pdf_3745

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-10:10

Otwarcie konferencji
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
sala S306

10:10-10:20

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Roman Cieślak – Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
sala S306

10:20-10:35

 

Sesja Plenarna

Wystąpienie Pani Renaty Calak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycjii Rozwoju sala S306

10:35-10:50

Kapitał terytorialny jako czynnik wzrostu (Marcin Wajda – Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie) sala S306

10:50-11:10

Trendy społeczne i technologiczne – kierunek 2030. Trendy = wyzwania rozwojowe i szanse w obszarach specjalizacji gospodarczej Mazowsza (Zuzanna Skalska – School of Form Uniwersytetu SWPS) sala S306

11:10-11:30

„Huby Innowacji Cyfrowych” w programie Horyzont 2020 (Małgorzata Szołucha – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) sala S306

11:30-11:50

Smart Factories – dobre praktyki cyfrowych innowacji (Michał Przybylski, PwC Polska Sp. z o.o.) sala S306

11:50-12:10

Talent na sprzedaż – konkurencyjność Mazowsza w działalności kreatywnej
(Tomasz Zegar – Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie)
sala S306

12:10-12:25

Wzmacnianie innowacji w regionach europejskich: strategie na rzecz trwałego i zrównoważonego wzrostu (Renatka Krcova – European Chemical Regions Network (ECRN)) sala S306

12:25-12:45

Inkubator Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC) w Polsce (Paweł Pacek – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.) sala S306

12:45-13:15

Przerwa kawowa
Sesje Tematyczne (sesje odbywają się równolegle)

13:15-14:15

  • Trendy rozwoju sektora chemicznego – sala S306
  • Tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie – sala S310
  • Innowacje w edukacji – sala S312

14:15-15:15

  • Identyfikacja najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sektora kosmicznego – sala S306
  • Przewidywane trendy rozwoju sektora bezpiecznej żywności – sala S310

15:15-16:00

Lunch sala S303

9:30-10:00

Rejestracja uczestników

10:00-10:10

Otwarcie konferencji
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego
sala S306

10:10-10:20

Otwarcie konferencji
prof. dr hab. Roman Cieślak – Rektor SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego
sala S306

10:20-10:35

 

Sesja Plenarna

Wystąpienie Pani Renaty Calak – Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju, Ministerstwo Inwestycjii Rozwoju sala S306

10:35-10:50

Kapitał terytorialny jako czynnik wzrostu (Marcin Wajda – Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie) sala S306

10:50-11:10

Trendy społeczne i technologiczne – kierunek 2030. Trendy = wyzwania rozwojowe i szanse w obszarach specjalizacji gospodarczej Mazowsza (Zuzanna Skalska – School of Form Uniwersytetu SWPS) sala S306

11:10-11:30

„Huby Innowacji Cyfrowych” w programie Horyzont 2020 (Małgorzata Szołucha – Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) sala S306

11:30-11:50

Smart Factories – dobre praktyki cyfrowych innowacji (Michał Przybylski, PwC Polska Sp. z o.o.) sala S306

11:50-12:10

Talent na sprzedaż – konkurencyjność Mazowsza w działalności kreatywnej
(Tomasz Zegar – Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, Urząd Statystyczny w Warszawie)
sala S306

12:10-12:25

Wzmacnianie innowacji w regionach europejskich: strategie na rzecz trwałego i zrównoważonego wzrostu (Renatka Krcova – European Chemical Regions Network (ECRN)) sala S306

12:25-12:45

Inkubator Przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA BIC) w Polsce (Paweł Pacek – Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.) sala S306

12:45-13:15

Przerwa kawowa
Sesje Tematyczne (sesje odbywają się równolegle)

13:15-14:15

  • Trendy rozwoju sektora chemicznego – sala S306
  • Tworzenie nowych modeli biznesowych oraz zarządzanie zmianą i innowacją w firmie – sala S310
  • Innowacje w edukacji – sala S312

14:15-15:15

  • Identyfikacja najbardziej perspektywicznych kierunków rozwoju sektora kosmicznego – sala S306
  • Przewidywane trendy rozwoju sektora bezpiecznej żywności – sala S310

15:15-16:00

Lunch sala S303